Pracovná zdravotná služba

Tím PZS

Náš tím pracovníkov je tu pre vás, zisťuje vaše požiadavky a ponúka vám nové služby a produkty, ktoré aktuálne potrebujete.

Služby pracovnej zdravotnej služby vám zabezpečí odborný tím v zložení:

  • vedúci lekár tímu PZS
  • klinický pracovný lekár a toxikológ
  • lekári v tíme PZS
  • lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo
  • vedúci verejný zdravotník
  • verejní zdravotníci
  • inštruktori prvej pomoci s platným osvedčením na túto činnosť, vydaným akreditovanou spoločnosťou
  • sestra