Ochrana pred požiarmi (OPP) – systém protipožiarnej ochrany

AGEL PZS rozširuje ponuku služieb o Požiarnu ochranu

Legislatívne podmienky sú z roka na rok náročnejšie, narastá počet kontrol, ktoré sú oveľa prísnejšie ako minulé roky, preto je nevyhnutným riešením pravidelná kontrola a správa všetkých opodstatnených súčastí spojených s požiarnou ochranou. Len pravidelnou starostlivosťou môžeme zabezpečiť zníženie rizika požiaru a ich nákladov. Kontinuálne dochádza k zlepšeniu chodu zariadení a v tomto dôsledku sa prevádzkovatelia a majitelia zariadení zbavia zaťažujúcich a stresujúcich situácií.

Z dôvodu zabránenia možných požiarnych ohrození, vzniku materiálnych škôd, poškodeniu zdravia, alebo strate na životoch je preto potrebné pristupovať k protipožiarnej ochrane čo najskôr, aby sa toto riziko znižovalo na minimum.


Systém protipožiarnej ochrany a jej výkon zabezpečuje:

Technik požiarnej ochrany podľa daných potrieb, iný odborník na OPP zameraný na túto oblasť,  špecialista PO, alebo revízny technik.

Technik požiarnej ochrany zabezpečuje:

 • vypracovanie prvotnej dokumentácie OPP v daných subjektoch interné smernice, evidenciu miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • pravidelné aktualizovanie dokumentácie o OPP,
 • odborné zápisy do požiarnej knihy,
 • pravidelné vykonávanie školení,
 • vykonávanie odborných preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle zákona o OPP,
 • kontrola miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, kontrola požiarnych uzáverov,
 • zabezpečovanie revízií hasiacej techniky,
 • účasť pri kontrolách vykonávaných štátnym požiarnym dozorom,
 • pravidelná odborná príprava protipožiarnej hliadky,
 • odborné poradenstvo v oblasti OPP.

Postup pri objednávaní služieb:

 • oslovte nás telefonicky, alebo e-mailom,
 • náš odborný tím Vás bude kontaktovať a podá Vám potrebné informácie.

AGEL Clinic s.r.o.