O nás

AGEL PZS

Pôvod AGEL PZS je v roku 1999, keď vznikla spoločnosť MEDI RELAX M+M s.r.o. Tá sa od 2007  stala členom skupiny AGEL, ktorý je jedným z najväčších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Postupným rastom a zlučovaním došlo v roku 2021 v rámci skupiny AGEL k vytvoreniu samostatnej divízie AGEL PZS.

Hlavným programom AGEL PZS je pracovná zdravotná služba (PZS), Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), komplexná starostlivosť o zdravie zamestnancov výrobných aj nevýrobných podnikov v súlade so štandardom Európskej únie v rozsahu a kvalite požadovanej platnou legislatívou v rámci BOZP a Požiarna ochrana (PO). 

AGEL PZS poskytuje  pre zamestnávateľov komplexnú pracovnú zdravotnú službu a vykonáva:

  • posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia (zabezpečenie zdravotného dohľadu nad faktormi pracovného prostredia a pracovnými podmienkami) v rámci celého územia Slovenskej republiky.
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu formou lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a vydávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu) prostredníctvom lekárov v tíme PZS a aj prostredníctvom zmluvných partnerov (nemocnice, polikliniky, lekári) na území celej Slovenskej republiky.

AGEL PZS dlhoročné skúsenosti s poskytovaním činností pracovnej zdravotnej služby v oblasti zdravotníctva, nakoľko poskytuje tieto služby pre všetky nemocnice holdingu AGEL na Slovensku. Nemocnice zároveň slúžia aj ako miesto výkonu lekárskych preventívnych prehliadok v súvislosti s prácou pre klientov a umožňujú komplexný výkon všetkých požadovaných vyšetrení.

Postup pri objednávaní služieb:

  • oslovte nás telefonicky, alebo e-mailom
  • zašleme Vám krátky dotazník elektronickou formou
  • na základe odpovedí v dotazníku Vám bude navrhnuté zloženie služieb a cena
  • náš odborný tím Vás bude kontaktovať a podá Vám potrebné informácie.

Každý náš klient je posudzovaný individuálne, pravidelne Vás informujeme o potrebných zmenách, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. Sme flexibilní, šetríme Váš čas ponukou vyšetrení Vašich pracovníkov na konkrétny termín.