Transfúzna služba AGEL

Slide thumbnail
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Jedným zo základných predpokladov na to, aby bola firma v podnikaní úspešná, je bezpečné a zdravie nepoškodzujúce pracovisko kde pracovný výkon realizuje zdravý zamestnanec.

Služby

Pracovná zdravotná služba

Jedným zo základných predpokladov na to, aby bola firma v podnikaní úspešná, je bezpečné a zdravie nepoškodzujúce pracovisko, kde pracovný výkon realizuje zdravý zamestnanec.

Prejdite na stránku PZS

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Poskytujeme zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prejdite na stránku BOZP

Požiarna ochrana

Z dôvodu zabránenia možných požiarnych ohrození, vzniku materiálnych škôd, poškodeniu zdravia, alebo strate na životoch je preto potrebné pristupovať k protipožiarnej ochrane čo najskôr, aby sa toto riziko znižovalo na minimum.

Prejdite na stránku požiarnej ochrany

O nás

Hlavným programom AGEL PZS je pracovná zdravotná služba (PZS) a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP). Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o zdravie zamestnancov vo výrobných aj nevýrobných podnikoch v súlade so štandardami Európskej únie a v rozsahu a kvalite požadovanej platnou legislatívou.

Zobraziť viac