Pracovná zdravotná služba

Oprávnenie na poskytovanie PZS a legislatíva

Spoločnosť AGEL Clinic s.r.o. poskytuje svoje služby pre objednávateľa na základe oprávnenia k výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby, vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR, číslo: OPPL/4744/102255.