Online formuláre

Dotazník PZS

Spoločnosť

Obchodný názov*
Adresa sídla *
Kontaktná osoba*
Kontaktný telefon *
Kontaktný e-mail*

Predmet činnosti:

Predmet činnosti:*

Prevádzky:

Názov a adresa prevádzky:
Počet zam.
Názov a adresa prevádzky:
Počet zam.
Názov a adresa prevádzky:
Počet zam.
Názov a adresa prevádzky:
Počet zam.

Počty zamestnancov:

Celkový počet: *
Administratíva:
Výroba:
Práca v noci:
Vodiči (>3,5t):

Popis pracovného prostredia:

Popis pracovného prostredia

Riziká:

Uveďte práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy (napr. vo výškach, s bremenami, so zobrazovacími jednotkami, viazanie bremien, obsluha motorových vozíkov, obsluha motorovej píly)

Lekárske preventívne prehliadky (ďalej len LPP) vo vzťahu k práci: